torsdag 2 juni 2011

Livstid - arbetet är religion

Marknaden sväljer allt som en amöba. Även det oavlönade arbetet är en del av samhällsfabriken. Statens uppgift är att förse marknaden med tjänare och skydda dessa till att vara detta. Men även arbetslösa är en del av helheten, att vara exkluderad är inkluderat. Det håller nere löner och krav, samt fostrar medborgarna att tänka som en lönearbetare. Trots all retorik om att få ut dessa människor i arbete. "Så fort" det finns en nisch som är ledig kommer den fyllas....arbetet som en gång var en plikt och skyldighet är nu en rättighet. Att skapa arbetstillfällen, då dessa arbeten inte behövs för det gemensamma samhället från början. Improduktiva brancher och artificiella behov.

Minst 40% av allt livsmedel som produceras kastas bort. 1 mdr människor lever i svår hunger. Allt för att upprätthålla privatäganderätten och "tillväxten". Tillväxt för vad? Vi har teknologin att försörja jordens befolkning med ett par minuters arbete var i veckan. Ändå fortsätter karnevalen. Det finns ingen ekonomiskt neutral teknologi. Tekniken för människan, inte människan för tekniken!
Utgår man från grundpremissen att det enda sättet att organisera ett samhälle är baserat på eliter och privat egendom så blir andra effekter logiska såsom den nuvarande polisväsendet, de befintliga skolsystemen och arbetsmarknaden. Enda sättet ur detta är att skapa företeelser som ej kan assimeleras av kapitalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna massor, men ingen spam eller olagligheter....